Odesílatel

Město Prachatice
ID: j5xbvr2 · IČ: 00250627 · Velké náměstí 3, 38301 Prachatice, CZ · (Oprávněná osoba)

Předmět

Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu

Doručenka

23. 11. 2022 10:21
ID: 1107761605 · Typ: Přijatá datová zpráva

Události zprávy

23. 11. 2022 09:28
EV0: Datová zpráva byla podána.
23. 11. 2022 09:28
EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23. 11. 2022 10:21
EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Podací razítko

ID
103150916936298993729801494306094232127
Datum a čas razítka
23. 11. 2022 09:28:38
Vystavitel
PostSignum Qualified CA 5
Vystaveno pro
PostSignum TSA - TSU 6
Platnost od
09. 09. 2022 13:15:18
Platnost do
17. 10. 2028 13:15:18
Sériové číslo
01 40 72 c8

Elektronická značka / pečeť MV

Přílohy

PDF · 403,66 kB
PDF · 4,16 MB

Zmocnění

Právní předpis číslo: 0 Rok: 0 §: -- Odstavec: -- Písmeno: --

Čísla jednací a spisové značky

Naše č. jednací: MUPt/77656/2022
Naše spisová značka: MUPt/76655/2022/02
Vaše č. jednací: --
Vaše spisová značka: --
Ostatní parametry zprávy nebyly vyplněny  

Pomocné údaje (K rukám, Do vlastních rukou)

K rukám: --
Zpráva typu 'do vlastních rukou': Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Na tuto zprávu lze bezplatně odpovědět.