Obecní úřad LENORA - Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Lenora

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Lenora

OBEC LENORA

Lenora 36

384 42 LENORA                                                                                                        

 

IČ:00250538                 tel: 388 438 804                 fax: 388 438 012                 e-mail: obec@lenora.cz

 

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Lenora

 

 

Oznamuji, že zasedání Zastupitelstva obce Lenora se koná

 

ve čtvrtek  15.12. 2015 v 18.30

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lenoře

 

Návrh programu:

 

1.      Zahájení

2.      Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu

4.      Záměry na pronájem nemovitostí č. 9/2015 a 10/2015

5.      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru a třídění komunálních odpadů

6.      Plán zimní sněhové údržby místních komunikací

7.      Místní plán obnovy venkova

8.      Cena vody pro rok 2016

9.      Rozpočet na rok 2016

10. Rozpočtový výhled na roky 2017-2018

11. Žádosti o dotace z programů POV 2016 a JČ kraje

12. Záměr na projekt Snížení energetické náročnosti mateřské školy v Lenoře

13. Výroční zpráva ZŠ a MŠ Lenora

14. Příspěvky na činnost spolků

15. Projednání žádostí o dar

16. Rozpočtové opatření

17. Různé

18. Diskuse

19. Závěr

 

 

 

V Lenoře 7.12. 2015                                                        Mgr. Jaroslava Krnáková

 

                                                                                            starostka obce Lenora

 

 

 

Poslední aktualizace dokumentu: 10.12.2015