Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace)

Upozornění na vyhlášení 1. výzvy!!!


Dne 18. 12. 2015 byla vyhlášena 1. výzva v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „Snižování emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji.“ Od tohoto data si mohou zájemci o výměnu zastaralého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech z celého Jihočeského kraje stáhnout na webových stránkách Jihočeského kraje 
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_4 v záložce Výzvy veškeré dokumenty potřebné k podání žádosti (formulář žádosti, návod k vyplnění žádosti, přílohy, pravidla dotačního programu atd.) a začít s její přípravou.

Příjem žádostí (nejprve odeslání elektronické žádosti s následným doručením podepsané papírové žádosti) bude zahájen 18. 1. 2016 a poběží do 31. 3. 2016 do 14 hod.

 

 

Upozornění na nevyžádaný e-mail: "Výzva - Registrace - Kotlíkové dotace EU"

Krajský úřad Jihočeského kraje upozorňuje na e-mail, který je bez vědomí poskytovatele Kotlíkových dotací rozesílán potenciálním žadatelům s přiloženou zálohovou fakturou a varováním, že "v  případě neuhrazení se žadatel vystavuje riziku zrušení registrace pro zapracování o kotlíkovou dotaci z OPŽP 2014 - 2020". Upozorňujeme veřejnost, že Krajský úřad Jihočeského kraje se od takovéto aktivity důrazně distancuje.

_____________________________________________________________________________________________________________

11. 11. 2015

Upozornění na webové stránky

Jihočeský kraj jako budoucí poskytovatel kotlíkových dotací v Jihočeském kraji není správcem ani provozovatelem webových stránek www.kotlikovedotaceeu.cz. Veškeré informace o kotlíkových dotacích naleznete na těchto oficiálních stránkách Jihočeského kraje: http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz. Pro podání žádosti/provedení registrace o kotlíkovou dotaci není potřeba se na žádných webových stránkách registrovat.