Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016

Obec Lenora

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2016

Příjmy:

pořízení pozemku 400,-

Výdaje:

prodej pozemku 600,-

obnova vodovodního řadu 700.000,-

Vyvěšeno: 29. 4. 2016

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i elektronické podobě