Obecní úřad LENORA - Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška o vydání opatření obecné povahy

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o vydání opatření obecné povahy

Obecní úřad v Lenoře v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03. Do plného znění opatření obecné povahy lze nahlédnout na elektronické úřední desce obce Lenora nebo na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

Písemnost je v listinné podobě dostupná k nahlédnutí na Odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

V Lenoře dne 31. 5. 2016

Vyvěšeno: 31. 5. 2016

Poslední aktualizace dokumentu: 31.05.2016