Obecní úřad LENORA - O z n á m e n í o době a místě konání voleb

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

O z n á m e n í o době a místě konání voleb

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb

Starostka obce Lenora, podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Místo konání voleb:

budova obecního úřadu – zasedací místnost

V Lenoře 21. 9. 2016

Mgr. Jaroslava Krnáková

starostka

Vyvěšeno: 22. 9. 2016

Sejmuto:

Poslední aktualizace dokumentu: 21.09.2016