Obecní úřad LENORA - Veřejná vyhláška - uložení písemnosti

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Veřejná vyhláška - uložení písemnosti

Obecní úřad Lenora

384 42 Lenora 36

Čj. SŘ/ EO/1/2016 V Lenoře 27. 10. 2016

V e ř e j n á v y h l á š k a

Obecní úřad Lenora, 384 42 Lenora 36, podle ustanovení § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Oznamujeme

Ladislavu Čorbovi, nar. 18. 3. 1963, hlášenému k trvalému pobytu na adrese Lenora, Houžná 42, že má u Obecního úřadu v Lenoře, 3842 42 Lenora 36

u l o ž e n o u

písemnost do vlastních rukou, čj. SŘ/ EO/ 1/2016.

Adresát si může zásilku vyzvednout v kanceláři Obecního úřadu v Lenoře každý pracovní den v době pracovní doby do 15 dnů ode dne uložení.

Mgr. Jaroslava Krnáková

starostka

Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno dne: 27. 10. 2016

Sejmuto dne: 11. 11. 2016

Zveřejněno v listinné i elektronicé podobě.

Poslední aktualizace dokumentu: 27.10.2016