Návrh rozpočtového opatření č. 13/2016

Obec Lenora

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2016

Výdaje:

odvoz PDO 100.000,-

energetický posudek – ZŠ 24.200,-

platby daní a poplatky jiným rozpočtům 200.000,-

vyvěšeno: 25. 11. 2016

sejmuto:

Zveřejněno v listinné i el. podobě