Příspěvky pro sportovní kluby a zájmové organizace

Příspěvky pro sportovní kluby a zájmové organizace

Obec Lenora vyčlenila ve svém rozpočtu na rok 2017 částku na podporu sportovních klubů a jiných zájmových organizací.

Žádosti o příspěvek mohou jednotlivé organizace podávat do 28.2. 2017.

Na nejbližším zastupitelstvu budou žádosti vyhodnoceny a peníze rozděleny.

Součástí žádosti musí být:

Identifikační údaje žadatele

Počet aktivních členů spolku či oddílu

Popis pravidelné činnosti spolku + výčet aktivit v roce 2016

Popis aktivit, na něž žadatel žádá příspěvek

Rozpočet aktivit, na něž je požadován příspěvek a celková výše požadovaného příspěvku