Změna čísla položky rozpočtové skladby

Změna čísla položky rozpočtové skladby.

Ve sbírce zákonů byla dne 30. 12. 2016 zveřejněna vyhláška č. 463/2016 Sb. ze dne 21. 12. 2016, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 1351 – Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů – je nahrazena položkou 1382 – Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě u výherních hracích přístrojů

Položka 1355 – Odvod z výherních hracích přístrojů – je nahrazena položkou 1383 – Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů

V rozpisu schváleného rozpočtu na rok 2017 budou tyto položky opraveny.

Tuto opravu bere ZO na vědomí.

Vyvěšeno: 20. 2. 2017

Sejmuto:

Zveřejněno na úřední desce v listinné i elektronické podobě a na internetových stránkách obce Lenora.