Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017

Obec Lenora

Návrh rozpočtového opatření č. 6/2017

příjmy:

dotace – Lenorská slavnost chleba 30.000,-

dotace – Oprava tlakových filtrů – vodárna 150.000,-

veřejně prospěšné práce 176.880,-

výdaje:

oprava osvětlení v sokolovně 55.000,-

Sbor dobrovolných hasičů 25.000,-

Oprava tlakových filtrů –vodárna 800.000,-

Výměna střešní krytiny na budově MŠ 1.300.000,-

Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ a ZŠ Lenora 291.795,60

Veřejně prospěšné práce 176.880,-

Vyvěšeno: 12. 5. 2017

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i el. podobě