Obecní úřad LENORA - I N F O R M A C E o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. – 21. října 2017

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska > Úřední deska - archiv
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

I N F O R M A C E o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. – 21. října 2017

I N F O R M A C E

o počtu a sídle volebních okrsků

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. – 21. října 2017

V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 233/2000 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

i n f o r m u j i

všechny politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány, že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční v obci Lenora v jednom volebním okrsku, se sídlem v budově obecního úřadu.

V Lenoře dne 4. 9. 2017

Antonín Chrapan

starosta obce

Vyvěšeno: 4. 9. 2017

Sejmuto:

Poslední aktualizace dokumentu: 04.09.2017