Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 4.10.2017

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:

Dne 04.10.2017 od 08:00 do 14:30

Obec Část obce

Lenora Kaplice
Vimperk Arnoštka
Lenora Houžná
Vimperk Korkusova Huť
Horní Vltavice Horní Vltavice
Lenora Zátoň
Kubova Huť Kubova Huť
Lenora Lenora

Vypnutá oblast: Celá osada Arnoštka - horní i dolní část vč. lokality Šerava. Bližší upřesnění bude provedeno pomocí plakátů.

Celá obec Kubova Huť vč. přilehých lokalit a samot.

Celá obec Korkusova Huť vč. přilehlých samot. Všichni odběratelé v uvedené lokalitě.

Celá obec Horní Vltavice mimo lokality ZD a ČS PHM.

Celá obec Lenora a Houžná vč. všech přilehlých samot.

Celá obec Zátoň vč. lokality Kaplice.

Areál fotovoltaické elektrárny Lenora - nad tratí.

Nová Houžná - lokalita čerpací stanice OMV a přilehlého okolí vč. směr Řasnice. Všichni odběratelé.

Společnost E.ON Distribuce, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon). Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení.

Upozornění:

V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím.

Případné použití vlastního náhradního zdroje v době přerušení dodávky elektřiny je nutné předem vždy projednat se společností E.ON Česká republika, s.r.o.