Kotlíkové dotace 2. výzva - základní informace

Kotlíkové dotace 2. výzva - základní informace

ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
29. 9. 2017 na webu
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/.

ZAHÁJENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ PRO 2. KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
30. 10. 2017.

Na výměnu kotlů v rámci 2. výzvy je k dispozici 294 mil. Kč.

Dotace se bude vztahovat pouze na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním
1. a 2. emisní třídy
dle ČSN EN 303-5 (tzn. podpora se nevztahuje na výměnu kotlů 3., 4. a 5. emisní třídy)

Dotace se nebude vztahovat na výměnu kamen, krbových kamen, krbů atp., a to ani v případě, že slouží k primárnímu vytápění rodinného domu.

Výměnu kotle je možné realizovat pouze v rodinných domech s max. 3 bytovými jednotkami po celém Jihočeském kraji. Výměna starého kotle v objektech, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako objekty k rekreaci, není možná.


Výše dotace a podporovatelné typy zdrojů tepla:

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč;

Max. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč;

Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován plynový kondenzační kotel, nejvýše však 95 tis. Kč;

Max. 75 % způsobilých výdajů v případě, že je instalován automatický kotel na uhlí a biomasu, nejvýše však 75 tis. Kč.


V druhém kole již nebudou podporovány nové kotle spalující čistě uhlí a kotle na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.


Seznam podporovatelných zdrojů tepla
je zveřejněn na webových stránkách
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_6 v sekci Seznam výrobků pro kotlíkové dotace.

Žadatelé z tzv. prioritních obcí (České Budějovice, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Hůry, Litvínovice, Roudné, Rudolfov, Adamov, Planá, Vráto, Milevsko, Písek, Soběslav, Strakonice, Bechyně, Planá nad Lužnicí, Sezimovo Ústí, Tábor, Týn nad Vltavou, Vodňany) mají nárok na navýšení dotace o 7 500 Kč.


Uznatelnost výdajů:

Zpětně od 15. 7. 2015 za předpokladu splnění podmínek dotačního programu.


Podávání žádostí:

Pouze elektronicky s následným dodáním podepsaného papírového výtisku s povinnými přílohami.


Povinné přílohy:

Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva (pro potvrzení emisní třídy stávajícího zdroje), příp. jiný doklad o emisní třídě starého kotle.

Fotografie štítku starého kotle (pokud existuje).

Fotografie starého kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu na domě (je-li relevantní).

Písemný souhlas spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce a k rodinnému domu (je-li relevantní).

Písemný souhlas vlastníka pozemku (je-li relevantní).


Oproti 1. kolu odpadá povinnost realizovat mikroenergetické opatření.


Starý kotel je nutné ekologicky zlikvidovat v zařízení, které je k tomu oprávněno, a tuto skutečnost prokazatelně doložit.

Harmonogram seminářů k 2. výzvě kotlíkových dotací v Jihočeském kraji:

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu
„Kotlíkové dotace“ 2. výzva v Jihočeském kraji

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání finanční podpory na výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech v rámci 2. výzvy
„kotlíkových dotací“ v Jihočeském kraji.

18.09.2017, 16:00 Strakonice, Smetanova ul. 533, zasedací míst. býv. okres. úř.

19.09.2017, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál)

20.09.2017, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna

21.09.2017, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II, velký sál zastupitelstva

25.09.2017, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p.

25.09.2017, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice

27.09.2017, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p.

02.10.2017, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 3, radniční sál MěÚ Prachatice

04.10.2017, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34/2, KD Soběslav, malý sál, 1. p.

05.10.2017, 16:00 Třeboň, Na Sadech 349/II, Kongres. a kultur. centrum Roháč

09.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.

10.10.2017, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4/1, 3D Kino Dačice

16.10.2017, 16:30 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p

18.10.2017, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko

26.10.2017, 16:00 Písek, Budovcova 207, MěÚ zasedací místnost, přízemí

Bližší informace a kontakty na adrese:

www.kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

logo_barevne