Návrh rozpočtového opatření č. 15/2017

Obec Lenora

Návrh rozpočtového opatření č. 15/2017

výdaje snížení:

3111 oprava střechy budovy MŠ o 1.300.000,- Kč

3421 dětské hřiště o 610.000.- Kč

Vyvěšeno: 1. 12. 2017

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i el. podobě