Občanská poradna v Lenoře

Občanská poradna Lenora

Díky projektu s názvem: Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko, číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007873, podpořeném z prostředků Evropské unie z Operačního programu Zaměstnanost, který realizuje společnost KreBul, o.p.s., můžete služeb občanské poradny nově využít i v Lenoře.

Od 12. března (12:00-16:00) letošního roku zahajuje provoz detašované pracoviště poradny v Lenoře. Každé pondělí můžete využít služeb pracovníka v kontaktním místě v zasedací místnosti obecního úřadu, v prvním patře. Pracovník zde bude vždy v pondělí – jeden týden od 7:30 do 11:30 hodin, druhý týden pak od 12:00 do 16:00 hodin. Do poradny není nutné se předem objednávat. Aktuální služby v poradně najdete na www.krebul.cz.

Na pracovníka poradny se můžete obracet s dotazy týkající se dluhové a finanční problematiky (exekuce, rodinné rozpočty, osobní bankrot), obrany spotřebitele, drobných právních úkonů (rozvod, úprava poměrů k dětem, výživné…), pracovně-právní vztahy apod. Služby poradny jsou bezplatné. Kontakty do poradny jsou: poradna@krebul.cz, telefon: 388 424 196 nebo 723 123 093.

Za KreBul, o.p.s.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel