Obecní úřad LENORA - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

OBECNÍ ÚŘAD LENORA

384 42 Lenora 36

O Z N Á M E N Í

o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

pro volby do Zastupitelstev obcí

konaných ve dnech 5. – 6. října 2018

v souladu s ustanovením § 15 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

s t a n o v u j i

minimální počet členů okrskové volební komise v okrsku Lenora na šest členů.

V Lenoře dne 3. 8. 2018

Antonín Chrapan

starosta obce

Poslední aktualizace dokumentu: 02.08.2018