Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018

Obec Lenora

Návrh rozpočtového opatření č. 12/2018

přijetí úvěru 2.000.000,-

- Snížení světelného znečištění – Rekonstrukce veřejného osvětlení

Vyvěšeno: 28. 8. 2018

Sejmuto:

Zveřejněno v listinné i el. podobě