Obecní úřad LENORA - Hledáme spolupracovníky při pečení chleba.

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Hledáme spolupracovníky při pečení chleba.

Hledáme spolupracovníky při pečení chleba.

Spolek Velká Lóže Pecařská se sídlem v Lenoře hledá spolupracovnice a spolupracovníky při výrobě a zpracování těsta a pekařských výrobků v rámci jak pečení v obecní peci v Lenoře, tak i mimo Lenoru. Kdo má zájem o spolupráci, může se přihlásit u pana Sobotoviče na tel.723015152, který podá bližší informace související s pečením a kolem pečení chleba. Spolek by byl rád, kdyby se hlásili hlavně spolupracovníci z Lenory a blízkého okolí.

Za Velkou Lóži Pecařskou, Augustin Sobotovič – statutární zástupce a vedoucí pekař.

Poslední aktualizace dokumentu: 18.02.2019