Obecní úřad LENORA - Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

O z n á m e n í

o době a místě konání voleb

Starosta Obce Lenora, podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

o z n a m u j e :

volby do Evropského parlamentu na území ČR se uskuteční

v pátek 24. května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 25. května 2019 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

Místo konání voleb:

budova obecního úřadu – zasedací místnost

V Lenoře 1. 4. 2019

Antonín Chrapan

starosta

Vyvěšeno: 1. 4. 2019

Sejmuto:

Poslední aktualizace dokumentu: 02.04.2019