Cyklotrans-autobusy nevyjedou

Vážení,

Po sedmnácti letech úspěšného provozu našeho cykloturistického dopravního systému „CYKLOTRANS“ jsme Vám nuceni s politováním sdělit, že tento systém Vaši oblast tuto sezónu neobslouží.

Pro sezónu 2019 se před zahájením provozu ani po několika měsících jednání nepodařilo ze strany Jihočeského kraje zajistit potřebné financování tohoto projektu.

S úctou

Představenstvo společnosti GW BUS

20. 5. 2019