Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce Lenora.

Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce Lenora.

Velikost bytu, Kategorie

1+1

I.Kat.

1+1

II.Kat.

2+1

I.Kat.

2+1

II.Kat.

3+1 I.Kat.

3+1

II.Kat.

v čp. 40

v přízemí

jakýkoliv

Počet žádostí

7

1

12

1

11

3

3