Obecní úřad LENORA - Volné pobíhání psů na veřejném prostranství

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Volné pobíhání psů na veřejném prostranství

Na základě stížnosti, upozorňuji na důsledné dodržování obecně závazné vyhláška č.2/2005 obce Lenora

zejména na  čl.1 bod (2) Na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky se psi mohou pohybovat pouze s náhubkem, na vodítku a v doprovodu osoby.

Byl jsem upozorněn, že majitelé psů tuto vyhlášku porušují. 

Děkuji za dodržování této vyhlášky a předcházení možným incidentům

Antonín Chrapan - starosta obce Lenora 

Poslední aktualizace dokumentu: 29.11.2019