Upozornění-místní poplatky

U p o z o r n ě n í ! ! !

Na základě novely zákona o místních poplatcích vydala

Obec Lenora nové obecně závazné vyhlášky, které jsou

zveřejněny na internetových stránkách obce.

Hlavní změna:

Zavádí se jeden poplatek „Poplatek z pobytu“.

Sazba poplatku z pobytu činí pro rok 2020 - 20,- Kč.

Poplatek ze psů:

Snížená sazba pro „důchodce“ je osoba starší 65 let.