Informační stránky Hospodářské komory a Jihočeské hospodářské komory pro podnikatele věnující se hospodářským dopadům COVID-19

Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu upozorňuje na internetové stránky Hospodářské komory ČR a její krajské mutace. Stránky se věnují hospodářskému dopadu nemoci COVID-19 na hospodářství země, a jsou určeny primárně pro podnikatele a živnostníky. Obsahují aktuálně důležité informace k získání ochranných pomůcek pro zaměstnance firem, seznam kontaktů na důležité instituce a organizace a řadu důležitých návodů a informací. Obě instituce informace pravidelně aktualizují.

Jihočeský kraj děkuje oběma institucím za informační servis pro podnikatelskou veřejnost v této nelehké době.
A zároveň děkuje všem podnikatelům, a firmám, které pomáhají zajišťovat chod našeho kraje.