Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce Lenora.

Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce Lenora k datu 11. 5. 2020.

Velikost bytu, Kategorie

1+1

I.Kat.

1+1

II.Kat.

2+1

I.Kat.

2+1

II.Kat.

3+1 I.Kat.

3+1

II.Kat.

v čp.52

v přízemí

jakýkoliv

Počet žádostí

4

2

8

1

9

3

3