Obecní úřad LENORA - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

J M E N O V A C Í L I S T I N A

V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14c odst. 1 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů

j m e n u j i

Hanu Talafousovou

384 42 Lenora 51

zapisovatelkou okrskové volební komise

při volbách do zastupitelstev krajů a volbách do Senátu parlamentu České republiky,

konaných ve dnech 2. a 3. října 2020.

V Lenoře dne 21. 8. 2020

Antonín Chrapan

starosta obce

Vyvěšeno: 21. 8. 2020

Sejmuto:

Poslední aktualizace dokumentu: 21.08.2020