Oprava MK 2c Obec Lenora


Projekt

"Oprava MK 2c Obec Lenora"

byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva pro místní rozvoj

Termín realizace: srpen - září 2020

Celkové náklady akce : 944 538,-Kč

Dotace z MMR            : 661 177,-Kč

Vlastní zdroje obce      : 283 361,-Kč