Oprava MK 14c Obec Lenora


Projekt

"Oprava MK 14c Obec Lenora"

byl realizován za přispění státního rozpočtu ČR z programu

Ministerstva pro místní rozvoj

Termín realizace: říjen - listopad 2019

Celkové náklady akce : 482 360,-Kč

Dotace z MMR : 337 652,-Kč

Vlastní zdroje obce : 144 708,-Kč