Ukončení prací na silnici I/39 v úseku Soumarský most - Lenora

Přijměte prosím informaci, že nejpozději 3. 12. 2020 by měly být ukončeny práce na silnici I/39 v úseku Soumarský most – Lenora. Řidiči tak budou opět moci obousměrně využívat tuto komunikaci. Od poloviny září zde probíhaly práce na opravě vozovky, které si vyžádaly omezení jak pro osobní, tak i pro nákladní automobily.

V úseku dlouhém zhruba 3,6 km došlo během oprav ke kompletní výměně asfaltového souvrství vozovky v celé šíři. Dále bylo provedeno pročištění stávajícího systému odvodnění a byla realizována oprava pěti propustků v řešeném úseku. Vyměněna byla také silniční svodidla a proběhla úprava hospodářských sjezdů.

Stavební úpravy v řešeném úseku prováděla pro Ředitelství silnic a dálnic firma Metrostav Infrastructure za cenu 44, 972 milionů korun bez DPH.

Pro sledování aktuálních informací o opravách, výstavbách a aktualitách z dopravy v Jihočeském kraji můžete také navštívit náš twitterový účet „ŘSD Jihočeský kraj“.

Odkaz naleznete zde: https://twitter.com/RSD_Jihocesky

Děkuji mnohokrát za spolupráci.

S pozdravem,

Mgr. Adam Koloušek

Tým komunikace

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Lidická tř. 110, 370 01 České Budějovice

Mobil: 607 055 060

www.rsd.cz adam.kolousek@rsd.cz

logo