Obecní úřad LENORA - Výroční zpráva o činnosti obce Lenora v oblasti poskytování informací za rok 2020

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Výroční zprávy, poskytnuté informace
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Výroční zpráva o činnosti obce Lenora v oblasti poskytování informací za rok 2020

Výroční zpráva o činnosti obce Lenora v oblasti poskytování informací za rok 2020

Obec Lenora zveřejňovala informace v průběhu roku 2020 na webových stránkách obce Lenora www.lenora.cz , na úřední desce, dále na vývěsních skříňkách umístěných v obci a v místním tisku Lenorské střepiny.

Zpráva je strukturována ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

a, počet podaných žádostí o informace 1

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1

b, počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0

c, opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0

přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech dle tohoto zákona 0,- Kč

d, výčet poskytnutých výhradních licencí 0

e, počet podaných stížností podaných podle § 16 a, zákona 0

f, další informace vztahující se k uplatňování zákona 0

V Lenoře 26.1. 2021

Antonín Chrapan

starosta obce Lenora

Poslední aktualizace dokumentu: 26.01.2021