Obecní úřad LENORA - POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro:

jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ………………………………...

o důvodnosti cest do zaměstnání

mezi místem pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a místem zaměstnání:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

platné na dobu ode dne………………………. do dne …………………. roku 2021.

Vydáno dne …………………………………………………

Podpis a razítko zaměstnavatele

.…………………………………………………………………………………………………

Poslední aktualizace dokumentu: 28.02.2021