POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE

podle bodu IV.1 usnesení vlády 216 ze dne 26. 2. 2021 pro:

jméno, příjmení: …………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ………………………………...

o důvodnosti cest do zaměstnání

mezi místem pobytu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

a místem zaměstnání:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

platné na dobu ode dne………………………. do dne …………………. roku 2021.

Vydáno dne …………………………………………………

Podpis a razítko zaměstnavatele

.…………………………………………………………………………………………………