Obecní úřad LENORA - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Úřední deska
LENORA a okolí
LENORA a okolí - fotogalerie

Nepřehlédněte

Tento web je možné ovládat pomocí klávesových zkratek - další informace naleznete v Prohlášení o přístupnosti.

Elektronická podatelna

Rozšíření stránek 2009

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - VZOR

Já níže podepsaný/á

jméno a příjmení: ……………………………………………………………………………

adresa: ……………………………………………………………………………………….

číslo občanského průkazu, příp. cestovního dokladu: ……………………………………

uvádím následující důvod k opuštění místa trvalého pobytu nebo bydliště[1]) v souladu s usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021:

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

uvádím, že cestuji do místa:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podepsáno

den ……………………………………………………………………..

hodina ………………………………………………………………….

Podpis ………………………………………………………………….[1] Pokud bylo místo trvalého pobytu nebo bydliště opuštěno před vyhlášením příslušného krizového opatření, uvede se jen místo aktuálního pobytu.

Poslední aktualizace dokumentu: 28.02.2021