Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 11.8.2021 Vlčí Jámy

Vypnutá oblast: Celá obec Vlčí Jámy vč. přilehlých samot, vysílače radiokomunikací a T-mobile, (mimo areálu ZD a bioplynové stanice).

Vlčí Jámy č.p. 1, 2, 2/1, 3, 5, 16, 25, 26, 28