O Z N Á M E N Í - sídlo volebního okrsku

Obecní úřad Lenora

384 42 Lenora

O Z N Á M E N Í

v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb. § 14c odst. 1 písm.f o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuji počet a sídlo volebního okrsku na území obce Lenora:

jeden okrsek – budova Obecního úřadu, Lenora 36 – zasedací místnost

Antonín Chrapan

starosta

Vyvěšeno: 23. 8. 2021

Sejmuto : 11. 10. 2021