Přerušení dodávky el. energie 15.9. od 8 - 11 hod lokalita Idina pila a přilehlého okolí

Zátoň 63

Zátoň 66

Zátoň 79