Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce

Aktuální počet podaných žádostí o byty ve vlastnictví obce Lenora k datu 14. 10. 2022.

Velikost bytu, Kategorie

1+1

I.Kat.

1+1

II.Kat.

2+1

I.Kat.

2+1

II.Kat.

3+1 I.Kat.

3+1

II.Kat.

v čp.52

v přízemí

jakýkoliv

Počet žádostí

8

1

12

2

10

2

3