Seznam uchazečů o byt s trvalým bydlištěm v Lenoře

Pořadí Jméno a bydliště Datum podání žádosti Současný bytový stav Žádá o byt Poznámka
1. Martin Hlouška      Lenora čp. 100 15.11.2005 č.p. 100 směna bytu za 3+1,      v čp. 51 změna od 30.6. 08
2. Nela Talafousová    Lenora č.p. 51 21.8.2003 č.p. 51 2+1 II.kategorie
3. Ivana Raczká         Lenora čp.33 15.5.2007 č.p.33 1+1 I.kategorie od 15.5.07 změna na 2+1, od 18.8.08změna na 1+1
4. Šárka Slobodníková Lenora čp. 102 5.6.2007 č.p.102 2+1, 1+1 I.kategorie 1x odmítla
5. Marie Mikešová      Lenora čp. 87 19.6.2007 č.p. 87 2+1 I. kategorie, nižší podlaží, první vchod od Volar  v čp.87 má byt 3+1, chce menší
6. Karel Kubinec       Lenora 102 28.2.2008 č.p.102 2+1 I.kategorie, v čp.102 bydlí ve 3+1 v čp. 102         v Lenoře
7. Květoslav Sláma   Lenora 68 10.3.2008 č.p. 68 1+1 II.kategorie,             v čp. 68 má v obci trvalý pobyt
8. Jan Pojsl               Lenora 120 6.5.2008 č.p.120 3+1I.kategorie změna od 27.8.08 z 2+1,3+1
10. Hanh Ngo Thi Hong Lenora 84 30.6.2008 č.p. 84 3+1-4+1 I.a II.kategorie
11. Martina Taušková Lenora 101 25.8.2008 č.p. 101 1+1, I.kategorie
12. Ingrid Hanzalová     Lenora č.p. 100 13.8.2004 č.p. 100 2+1 I.kategorie 2x odmítla,přřazena na konec
13. Hana Hanušová    Lenora čp. 46 27.2.2007 č.p. 46 2+1 I.kategorie od 9.10.07 změna na 2+1 2x odmítla přeřazena na konec
14. Marie Jančovičová     Lenora čp. 40 4.9.2008 č.p. 40 1+1,2+1, I.kategorie
15. Martina Wagnerová Lenora čp. 87 8.9.2008 č.p. 87 2+1, I.kategorie