Seznam uchazečů o byt, kteří nemají trvalé bydliště v Lenoře

Pořadí Jméno a bydliště Datum podání žádosti Současný bytový stav Žádá o byt Poznámka
1.  David Cvaniga       Borová Lada 14.2.2006 Borová Lada 2+1,I.kategorie nemá v obci trvalý pobyt
2. Marie Karabcová   Stožec čp. 61 27.2.2007 Stožec č.p. 61 1+1 nebo 2+1,I. kategorie nemá v obci trvalý pobyt, není v obci zaměstnána.
3. Hedvika Talafousová Lenora čp. 51 15.5.2007 č.p.51 2+1,1+1,              jakékoliv kategorie                 má vlastní byt
4. Simona Prchalová Frymburk 139 6.9.2006 Frymburk 139 1+1, I.kategorie výměna pořadí dne 3.7.07 s B. Prchalovou, nemá v obci od 14.2.07 TP, 1x odmítla
5. Jakub Zelenka           Buk 61 26.9.2007 Buk 61 3+1.I. kategorie nemá v obci trvalý pobyt
6. Alena Kašpárková  Volary 205     26.2.2008 Volary,Šumavská 205 1+1,2+1,I.kategorie nemá v obci trvalý pobyt a nepracuje v obci
7. Pavel Pátek            Volary 241 6.8.2008 Volary,Šumavská 241 1+1,2+1 nebo 3+1,   I.kategorie nemá v obci trvalý pobyt a nepracuje v obci
8. František Pospíšil Želnava 41 20.10.2008 Želnava 41 2+1,3+1, I.aII. Kategorie nemá v obci trvalý pobyt a nepracuje v obci