Informace o plánovaných odstávkách vody na webových stránkách

 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy

Boženy Němcové 12/2

370 80 České Budějovice

 

www.vakjc.cz

www.vakjc.cz

 

 

 

Tisková zpráva

 

Téma: Informace o plánovaných odstávkách vody na webových stránkách

 

 

Zpracovala: Bc. Renáta Kollarczyková, oddělení marketingu VaK JČ, a.s.

                    Mobil: 725 705 336, e-mail: renata.kollarczykova@vakjc.cz

 

Datum: 29. 9. 2008

 

Koncept k redakční korektuře!

 

Jednu z dalších cest, jak včas informovat spotřebitele o přerušení dodávek pitné vody, představila společnost VAK JČ na svých webových stránkách.

 

 „O odstávkách dodávky vody a náhradním zásobování obyvatel vodou z cisteren informujeme naše odběratele prostřednictvím písemného oznámení v dotčených nemovitostech, případně také ve spolupráci s pracovníky městských a obecních úřadů, kteří zajistí zveřejnění na obecních vývěsních tabulích nebo prostřednictvím místních rozhlasů. Nyní se o podrobnostech plánovaných odstávek a případného náhradního zásobování vodou mohou naši zákazníci nově informovat také na www.vakjc.cz v rubrice Plánované odstávky vody,“ uvedla provozní ředitelka VAK JČ Olga Štíchová.

 

„V souvislosti s různými rekonstrukcemi a opravami vodovodních řadů či čerpacích stanic dochází čas od času k plánovaným odstávkám vody, které se pochopitelně snažíme zredukovat na minimum,“ dodala Olga Štíchová.

 

Od července až do konce letošního roku dochází v některých obcích k nutným plánovaným odstávkám vody v souvislosti s rozsáhlými rekonstrukčními pracemi na největších čerpacích stanicích a hlavních vodovodních řadech.

 „Především se mění původní zkorodované materiály za nové, daleko trvanlivější,“ uvádí František Rytíř, vedoucí Vodárenské soustavy Jižní Čechy z VAK JČ. „Například původní ocelové vodovodní potrubí se mění za kvalitnější z antikorozních materiálů. Rozhodně by tak měla být prodloužena životnost vodovodního potrubí a zvýšena kvalita dodávané pitné vody spotřebitelům. Dále se na čerpacích stanicích mění armatury, elektroinstalace, čerpadla ale také kompletní technologie čerpání vody. Výměna technologií čerpacích stanic povede ke snížení spotřeby elektrické energie i nákladů na údržbu. My, coby  provozovatel, musíme zajistit vypouštění, odkalení a znovu napuštění vodovodního řadu tak, aby odstávky postihly co nejméně obyvatel,“ říká František Rytíř.

K odstávkám bývá nutné přikročit jen v naléhavých situacích. Většinu rekonstrukčních prací provádějí dodavatelské stavební firmy během nocí, kdy je odběr vody nejnižší.

 

Společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy jsou dceřinou společností rakouské ENERGIE AG. Pitnou vodou zásobují 319 000 obyvatel. Společnost provozuje celkem 57 úpraven vod, 316 vodojemů a 114 čistíren odpadních vod v celém Jihočeském kraji.