Sběr nebezpečných odpadů 29.10.08 od 16-17 hod před požární zbrojnicí v Lenoře

S B Ě R

 NEBEZPEČNÝCH

 

O D P A D Ů

 

 

 V  naší  obci  dne  29.10.  2008  v době od  16.00 do 17.00 hod.

 

 

Místo sběru:  V Lenoře před požární zbrojnicí

 

 

Vybírané druhy odpadů

Autobaterie, léky, monočlánky, barvy, ředidla, oleje, pesticidy, domácí chemie, znečištěné obaly.

 

 

 

- Kapalné odpady budou přebírány k likvidaci pouze  

  v uzavřených a těsnících obalech.

 

- Domácí chemické přípravky musí být označeny, o 

  jaký druh se jedná.

 

- Provozovatel sběru není povinen odebrat odpad,

  který nelze identifikovat.