Výše a termín splatnosti místního poplatku za odvoz odpadu v roce 2009

Oznámení občanům a rekreantům obce Lenora

 

 

Místní poplatek  za odvoz odpadu v roce 2009  je splatný do 31.3. 2009.

 

Výše poplatku:

Trvale žijící osoba  450,-/ rok

Rekreační objekt    500,-/ rok