Složení zastupitelstva

Karolína Štěpánová

Ing. Magda Chrapanová

Monika Janáčová

Monika Molnárová

František Štěpán

Milan Šimek

Petr Šindelář