Složení zastupitelstva

Antonín Chrapan

František Štěpán

Monika Janáčová

Bc. Dominik Pevný

Vít Urban

Martin Hlouška

Milan Šimek