Místní lidová knihovna - horní text

NÁZEV : Místní lidová knihovna

ADRESA : Lenora 36, 384 42 Lenora

EMAIL : knihovna@lenora.cz

KNIHOVNÍK : Lenka Havelková , TEL. 607615615

EMAIL obec@lenora.cz·        

ZŘIZOVATEL : Obec Lenora, Lenora 36, 384 42 Lenora

OTEVÍRACÍ DOBA : středa - 16 – 18 hod a individuálně dle domluvy

VEŘEJNÝ INTERNET : ano, dtto

SLUŽBY : výpůjční, meziknihovní, informační, veřejný internet, rezervace z knihovního fondu místní či okresní knihovny, donáška knih indisponovaným čtenářům, besedy se žáky ZŠ, výstavy prací žáků místní školy, interaktivní výuka, spolupráce na akcích, pořádaných okresní knihovnou v Prachaticích

Knihovna sídlí v budově obecního úřadu č.p. 36 . Svým čtenářům nabízí vedle klasické literatury i literaturu naučnou, dětskou a stále nově doplňovanou beletrii z výpůjčního výměnného fondu Okresní knihovny v Prachaticích.. V knihovně si lze půjčit také periodika, služby jsou rozšířené i na meziknihovní výpůjčky a  veřejný internet.

ONLINE KATALOG KNIH