Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Lenora

 

OBEC LENORA

Lenora 36                  

384 42 LENORA

 

IČ:00250538                 tel: 388 438 804                 fax: 388 438 012                 e-mail: obec@lenora.cz

 

 

 

 

Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Lenora

 

 

Oznamuji, že zasedání Zastupitelstva obce Lenora se koná

 

ve  čtvrtek 3.9. 2009  v 18. 00 hod.

 

v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lenoře.

 

Návrh programu:

 

  1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2. Kontrola plnění úkolů ze zasedání OZ ze dne 11.8. 2009
  3. Dodatek  ke smlouvě na akci Rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace Lenora
  4. Výběrové řízení na akci Veřejné osvětlení bytovky U nádraží
  5. Různé
  6. Diskuse
  7. Závěr

 

 

 

                                                                                              V Lenoře 27.8. 2009

                                                                     Mgr.Jaroslava Krnáková

                                                                                                                           starostka obce