S B Ě R N E B E Z P E Č N Ý C H O D P A D Ů

 

S B Ě R

N E B E Z P E Č N Ý C H

O D P A D Ů

 

V OBCI  LENORA V PROSTORÁCH  OPLOCENÉ  SKLÁDKY (BÝVALÝ SMEŤÁK).

 

Pátek: 09.10.09 8.00 - 15.00 hod.

Sobota: 10.10.09 9.00 - 12.00 hod.

 

Vybírané druhy odpadů

Autobaterie, barvy, ředidla, oleje, pesticidy, domácí chemie, znečištěné obaly.

 

- Kapalné odpady budou přebírány k likvidaci pouze  

 v uzavřených a těsnících obalech.

 

- Domácí chemické přípravky musí být označeny, o 

 jaký druh se jedná.

 

- Provozovatel sběru není povinen odebrat odpad,

 který nelze identifikovat.

 

Nebezpečný odpad bude odebrán v malém množství. Větší množství je nutno domluvit si individuálně ve sběrném dvoře ve Vimperku za úplatu, Telef.: 728 149 401.

Nebo na skládce Rumpold ve Vodňanech.