Dotace v roce 2009

 

Dotace v roce 2009

Blíží se konec roku, proto je dobré udělat bilanci dotační politiky v obci za rok 2009.

Od začátku roku jsme byli opět aktivní v podávání žádostí o dotace, bohužel nám letos tolik nepřálo štěstí. Na vině bude zřejmě i finanční krize, kdy na dotace zbývá méně peněz. Koneckonců nedostatek peněz se silně promítne i v obecním rozpočtu. Původní úvahy o poklesu cca o 10 % se ukázaly jako optimistické, dnes se výpadky do rozpočtu odhadují okolo 25 %.

Ale zpět k dotacím. V roce 2009 byly podány tyto žádosti o dotace:

Webové stránky obce – dotace ve výši cca 20 000 Kč přiznána– akce realizována

Projektová dokumentace na parkové a sadovnické úpravy v Lenoře – dotace ve výši 190 000,- Kč přiznána– akce realizována. Na vysvětlení uvádím, že bez projektové dokumentace nelze podat žádost o dotaci na úpravu zeleně. Bohužel nyní si nedovolíme žádost podat, protože bychom museli vydat další finance na spoluúčast. A to si v době snížení rozpočtových příjmů v důsledku finanční krize a v době, kdy zřejmě dojde ke značnému výdaji za koupi sokolovny, nemůžeme dovolit.

Dětské hřiště – dotace ve výši 0,5 mil. nepřidělena.

Výměna oken v mateřské škole – dotace ve výši 0,5 mil Kč nepřidělena.

Datové schránky a Czech Point – dotace přiznána ve výši cca 75 000,- Kč – akce realizována.

Veřejné osvětlení bytovky u nádraží – dotace ve výši 145 000 Kč přiznána – akce realizována.

Oprava místních komunikací Lenora – podána žádost o cca 5,5 mil Kč na opravu komunikace okolo bytovky č.p. 33 směrem ke sklárně a pod bytovkou č.p. 87 včetně chodníků. Podle neoficiálních informací jsme se se svou žádostí umístili na 32. místě ze 173 podaných. Úspěšných žádostí však bylo prvních  27. Byla podána námitka, definitivní rozhodnutí bychom se měli dozvědět v nejbližších dnech. Pokud s námitkou neuspějeme, podáme žádost znovu do únorové výzvy.

Místní rozhlas a úřední deska – dotace přiznána jen částečně, proto jsme se rozhodli pořídit úřední desku a místní rozhlas zatím nerealizovat.

Lenorská slavnost – dotace ve výši 40 000,- Kč přiznána – akce realizována.

Oprava místních komunikací po povodních v Zátoni – žádost o cca 1,5 mil Kč podána.

Dětské hřiště – žádost o 200 000,- Kč bude podána do konce roku 2009.