Dětský karneval

 

Dětský karneval
Pozvání na dětský karneval, pořádaný Spolkem žen v sobotu 27.2. přilákalo velké množství dětí, rodičů i babiček. Ve 14 hodin všechny přivítala paní Anděla Slobodníková a pořála dětem s jejich doprovodem hezkou zábavu a radost ze soutěží, her a tance. Pak již následovaly písničky pro děti z večerníčků a pohádek, které se střídaly se soutěžemi a hrami, o které byl velký zájem. Všechny děti byly odměněny různými sladkostmi, ale i drobnými věcnými cenami. I přesto, že bylo v sobotu velmi hezké počasí, hojná účast masek pořadetele potěšila a svědčí o úspěšné tradici konání této akce.

Miroslav Pecka