Dotace v roce 2010

 

Lenorská slavnost chleba 2010 - program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013, Dispoziční fond

 

Oprava místních komunikací po povodních v roce 2009 v Zátoni – Ministerstvo pro místní rozvoj. Opravila se cesta ze vsi k vlakové zastávce, ještě jedna cesta v této lokalitě by se měla dočkat opravy buď letos nebo příští rok na jaře.

 

Dětské hřiště Lenora – Program obnovy venkova 2010

V současné době se dodělávají terénní úpravy , připravuje se revize a provozní řád hřiště. Ve většině obcí a měst jsou hřiště volně přístupná bez plotů a zámků. Uvidíme, jak na tom budeme s vandalstvím v Lenoře. 

 

Podpora tělesné aktivity a motorické obratnosti dětí v mateřské škole Lenora ( instalace herní sestavy a zahradního altánu do zahrady mateřské školy) – Jihočeský kraj

 

Pečení chleba v obecní peci v Lenoře – Jihočeský kraj

Tady jsme obdrželi velmi malou dotaci, ale alespoň na úhradu cestovních nákladů a na vydání propagačního materiálu o Lenoře – zelené skládačky s obrázky a textem, peníze vystačí.

 

Oprava odvodnění v Zátoni – propustek před obchodem – Jihočeský kraj

Tady jste zřejmě opravu zaznamenali všichni, kdo občas přes Zátoň projíždíte. Konečně voda přestala vytékat přes silnici před obchodem a průjezd je opět bezpečný.

 

Mechanizace na údržbu veřejných ploch a zeleně - Ministerstvo pro místní rozvoj

Letos jsme koupili čelní nakladač k traktoru. Hlavní úlohu by měl plnit v zimě při odklízení sněhu, ale i přes léto je často třeba převézt materiál či nějakou těžkou věc, rozhrnout zeminu atd.

                                                                                                          Děkujeme

 

V jednání jsou dotace na následující akce:

Revitalizace sídelní zeleně – Památník obětem 1.světové války –Státní fond životního prostředí v Lenoře

Pietní místo by mělo být zbaveno náletových a nevhodných dřevin. Nově by mělo být osázeno pokryvnými růžemi a nízkým živým plůtkem. Solitérem bude český národní strom lípa srdčitá. Ovšem jen pokud SFŽP shledá naši žádost jako odůvodněnou.

 

Marketingová propagace Šumavy – Regionální operační program

Bude nainstalována „mluvicí“ tabule, která upozorní turisty na zajímavosti v okolí. Bude natočen televizní pořad upozorňující na náš region. Čím více návštěvníků, tím více pracovních příležitostí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

 

Oprava místních komunikací v Lenoře – Regionální operační program

Místní komunikace v Lenoře, zejména ta nejpoškozenější pod panelákem č.p. 87.

                                                                                                          Jaroslava Krnáková